Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 

Добре дошли в сайта на РЗИ Пазарджик !
За нас
bacwm.jpg
Регионална здравна инспекция  Пазарджик
е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  към министъра на здравеопазването, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. „Болнична” № 17.
Инспекцията организира и  осъществява държавната здравна политика на територията на област Пазарджик, която включва в състава си общините: Пазарджик, Панагюрище, Стрелча, Лесичово, Септември, Белово, Велинград, Пещера, Брацигово, Ракитово, Батак, Сърница.
 
  АКТУАЛНО

МЗ организира скринингови изследвания на три вида онкологични заболявания

В изпълнение на дейностите за 2017 г. по  Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести /2014-2020г./ и по заповед от 20 ноември на министъра на здравеопазването започва провеждането на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания на база пилотния модел „Спри и се прегледай“ 2007-2013г.
В област Пазарджик на произволен принцип са избрани 150 човека, които ще бъдат обхванати със скрининг на един от


[ Прочети още... ]
петък 24 ноември 2017 - 14:03:25изглед за печат
17-24 ноември - Европейската седмица за изследване за ХИВ

Кампания на РЗИ Пазарджик „Моето здраве е мое право“


По повод 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, експертите по профилактика на болестите и промоция на здравето в РЗИ организират в периода 17 ноември – 1 декември седмици на отворените врати  за безплатно, анонимно изследване и информиране за ХИВ/СПИН. Кампанията, която протича под мотото  „Моето здраве е мое право“ включва обучения, презентации, беседи и видеопокази, адресирани предимно към младите хора в област Пазарджик.
 


[ Прочети още... ]
понеделник 20 ноември 2017 - 07:13:55изглед за печат
16 ноември – Международен ден без тютюнопушене

2017„Пушенето и ти“ – кампания на МЗ срещу тютюневата зависимост

И тази година в третия четвъртък на месец ноември отбелязваме Международния ден без тютюнопушене. Идеята е с превантивни дейности и информационни материали да се мотивират активните пушачи да се откажат от вредния навик.
По данни от национално проучване на факторите на риска за здравето /2013-2014г./, в България 37,4% от населението на възраст над 20 г. пуши активно. Нараства и обществената тревога относно употребата от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене  различни от тютюневите.
Оценявайки първостепенното значение на превенцията за ограничаване на тютюнопушенето като рисков фактор за здравето, РЗИ Пазарджик се включва в тазгодишната кампания  с обучения, изследвания на никотинова зависимост и масово разпространение на здравно-информационни материали.


[ Прочети още... ]
вторник 14 ноември 2017 - 13:00:45изглед за печат
Маларията не е отминала грижа

Миграцията на бежанци към България предоставя реални възможности за пренасяне на някои ендемични тропически и други паразитни болести. 
Досега в страната са диагностицирани 28 вида внесени паразитози, от които с по-голямо здравно и стопанско значение е маларията. След ликвидацията й /през 1961г./ са регистрирани общо към 3000 маларични случаи у нас – внесени предимно от Централна и Западна Африка. Закъсняла диагностика и неадекватно лечение са причинили смърт на 17 болни от тропическа малария.


[ Прочети още... ]
понеделник 13 ноември 2017 - 13:51:20изглед за печат
На вниманието на медицинските специалисти от доболничната и болничната помощ

Във връзка с епидемията от чума на остров Мадагаскар, при която за последните 2 месеца са регистрирани  1365 случая с 106 починали Европейският център за превенция и контрол на заболяванията публикува основни съвети и мерки, които трябва да се предприемат от пътуващите и от здравните работници, обслужващи пациенти със съмнение за заболяването. При 916 от всички заболели /67%/ се касае за пневмонична форма, което сочи, че предаването на заболяването чрез дихателни пръски и капки е основният механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар.


[ Прочети още... ]
петък 10 ноември 2017 - 07:08:40изглед за печат
Отиди на страница       >>  
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License