Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

7 ноември – Европейски ден на радона

Европейската асоциация за радон (ERA) е избрала датата на рождения ден на Мария Кюри -  7 ноември за отбелязване на  „Европейски ден на радон“. 
По данни на Световната здравна организация, радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и е причина за повече от 3 000 смъртни случая от белодробни заболявания всяка година.  

Този проблем е признат на международно ниво и през последните години, Европа провежда „Европейски ден на Радона“, с цел да повиши осведомеността на Европейските страни относно опасностите от радона. 
Радонът е радиоактивен газ, без цвят, вкус и мирис. Концентрацията му в сградите е по-висока, отколкото на открито. Радонът присъства във въздуха на всички видове и типове сгради – стари и нови, с и без основи. 
Референтното ниво на средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3, съгласно българското законодателство. Концентрацията му зависи от метеорологичните условия, честотата на проветряване на жилищните помещения, вида на отоплителните системи и др.  Възможните мерки за намаляване на нивото на радон могат да бъдат: 
·  Проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3. 
·  Подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3. 
·  Предприемане на мерки на активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3. 
Измерването е единствания начин да се установи обемната активност на радона.


петък 06 ноември 2020 - 14:19:45изглед за печат


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License