Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Д-р Магдалена Станева, директор дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ Пазарджик:

dMStaneva.JPG

Колективният имунитет, придобит чрез ваксинация предпазва от появата на тежки ваксинопредотвратими заболявания

Основният начин за предотвратяване на заболяване, инвалидизация или летален изход, вследствие на ваксинопредотвратими инфекциозни болести е имунизацията. Традиционно ваксините се свързват с ранното детство и сякаш се пропуска важния факт, че подрастващите и възрастните също трябва да поддържат имунитет към редица заболявания, а пътуващите да бъдат профилактирани.

Значението на имунизацията се определя от факта, че ваксината предпазва както ваксинираните срещу конкретна заразна болест, така и обществото като цяло. 
Ползите за отделния индивид включват: 
  · Защита срещу клинично проявените форми на инфекцията 
  · Предотвратяване на ненавременен летален изход от ваксинопредотвратими заболявания /ВПЗ/.
Ползите за обществото са: 
 · Създаване и поддържане на колективен имунитет срещу заразни заболявания 
 · Предотвратяване възникването на епидемични взривове 
 · Елиминация /прекъсване разпространението на заболяването/ или ерадикация /изкореняване на заболяването и неговия причинител/. 
Опитът показва, че когато голяма част от хората са имунни по отношение на конкретна инфекция, естественото предаване на заболяването е рязко потиснато. Пример за това е вариолата.  
Ваксините са биологични препарати, получени от живи или убити микроорганизми – причинители на инфекциозни заболявания, или от техни продукти и съставки, които въведени в организма, изграждат специфична защита срещу съответното заболяване, без да се уврежда самия организъм. 
Видове ваксини: 
· живи атенюирани /отслабени/ ваксини – напр. БЦЖ, МПР /морбили, паротит, рубеола/, рота 
· убити /инактивирани ваксини 
  - инактивирани от цели бактериални клетки или вириони – напр. хепатит А, противобясна 
  - инактивирани безклетъчни, ацелуларни ваксини – хепатит В, тетраксим, пентаксим 
· комбинирани /асоциирани/ ваксини .   
Въпросът „за“ или „против“ имунизирането на детето не е само личен, но и социален въпрос. Неимунизираното дете може да зарази и останалите в детския колектив. Опасността от болестите, срещу които се прави ваксинация е реална и родителите носят отговорност, ако не са предотвратили предотвратимото. 
Ваксинопредотвратимите болести не са изчезнали. Те не се проявяват, тъй като колективният имунитет чрез масово имунизиране действа.  Но при поява на „ниша“, т.е. натрупване на неимунизиран контингент, рискът за разпространението им е изключително голям.
 
IMG_1.jpg IMG_2.jpg IMG_3.jpg


четвъртък 26 април 2018 - 07:22:57изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License