Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
На вниманието на управителите на лечебните заведения и на РК на БЛС Пазарджик

Започна записването за следдипломна квалификация

РЗИ Пазарджик информира, че започна записването за 2019 г. за участие в обученията, провеждани от Медицинския факултет на Медицински университет – София. Планът-разписание на курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г. и образците на заявките за обучение могат да бъдат намерени

на интернет-страницата на Медицински факултет – София в раздел «Следдипломно обучение»: medfac.mu-sofia.bg.
Предложенията с попълнените заявки от лечебните заведения ще се приемат в Медицински факултет в срок до 31.08.2018 г. Обръщаме внимание, че заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Могат да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки за участие с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.
Допълнителна информация във връзка с предложените курсове и обучения може да бъде получена на тел. 02/952 02 80.вторник 10 юли 2018 - 09:02:39изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License