Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

10 СЕПТЕМВРИ -

„ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВАТА“
 
suinicid19.jpg
През 2019 г. Световният ден за суицидопрофилактика ще се отбележи с инициатива „С велосипед около света“.  Всеки желаещ може да подкрепи Кампанията на Международната асоциация за превенция на самоубийствата /International Association for Suicide Prevention – IASP/ като се регистрира на страницата й.
Суицидното поведение е сериозeн проблем на обществото и превенцията на самоубийствата трябва да стане важна част от общественото здравеопазване.

Важен момент е контролът на рисковите фактори на средата. Сред тях са: нисък социално-икономически статус, ниско образование и безработица в семейството, социална изолация. Моделът на семейството и негативните преживявания през детството също са определящи - злоупотреба с алкохол и наркотици, домашно насилие, раздяла или смърт на родител и др. Рискови фактори се явяват ниската  индивидуална способност за разрешаване на проблеми, чувството за малоценност и несигурност, психичните разстройства.
Когато суицидните мисли се очертаят като единствен начин за излизане от кризисни житейски състояния, налице е сериозен риск за опит за самоубийство или за самоубийство.
Най-важният аспект на всяка суицидна профилактика е ранното разпознаване на дистреса. Положителната самооценка предпазва от психически дистрес и дава възможност за справяне с трудни житейски ситуации.
 
***
АКТУАЛНИ ДАННИ ЗА СУИЦИДНИТЕ ОПИТИ  В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
От началото на 2019 г. до 31 юли, в област Пазарджик са извършени 41 суицидни опита. От тях 23 нереализирани и 18 реализирани.
    Разпределени по пол:
   - Жени – 19 опита /15 нереализирани; 4 реализирани/
   - Мъже – 22 опита /8 нереализирани; 14 реализирани/
През същия период на 2018 г. общо суицидните опити са били 49. От тях 32 нереализирани и 17 реализирани.
Най-чести използвани суицидни способи са отравяне с медикаменти – 39,5%, обесване – 23,3%, хвърляне от височина – 14,0%. Други използвани способи през наблюдавания период са: използване на хладно оръжие, удавяне, хвърляне под транспортно средство, електрически ток; самоотравяне с химически средства; комбиниране на два способа и други.
По висок е процентът на суицидни опити в градовете на областта – 63,4%.
По-често посягат на живота си хора с основно образование – 42,5%; средно – 37,5% и начално – 12,5%. Със степен бакалавър са 7,5%.
Средната възраст при нереализираните самоубийства за жените е 37,2 г., при мъжете 63,6 г.
При реализираните самоубийства средната възраст при жените е 56,3 г., при мъжете 56,4 г.
С напредването на възрастта се задълбочава сериозността на суицидните опити.


 
 
 


понеделник 09 септември 2019 - 09:29:49изглед за печат


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - директор ДНЗБ д-р М. Станева - 0887921566; гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License