Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

На вниманието на ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП, ЦСМП и кметовете на общини от област Пазарджик

Стартира Отчетна кампания 2019/2020 г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013 г.; чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл. 10, ал. 1, т. 4 и Раздел V, чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето – ДВ, бр. 70/10.08.2004г. всички лечебни заведения следва да попълнят формуляри за медико- статистически отчети! 
 

Необходимата информация за:  
* Срокове за отчитане  
* Отчет на ЛЗ за болнична помощ  
* Отчет на ЛЗ за извънболнична помощ  
* Електронни формуляри на отчети и приложения 
* Указания  за математически и логически контрол при изготвяне на отчетите и приложенията  
* Отчет на легловия фонд и медицинския персонал на ЛЗ за болнична и извънболнична помощ и    други здравни заведения  
* Детски ясли  
* Отчети по Наредба № 2 от 2005 г. на МЗ - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани  
* Формуляри и приложения за отчет на ЛЗ за извънболнична помощ
  е публикувана на сайта на РЗИ в раздел  „Здравна статистика”  http://www.rzipz.net/page.php?99. 

На всички, непредставили отчети в указаните срокове, ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба!


петък 10 януари 2020 - 14:15:04изглед за печат


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License