Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-17.09.2020 г.

 
 
 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  ПАЗАРДЖИК

Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в област Пазарджик
за периода: от 01.09.2020 г.  до  17.09.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:
    - водоснабдително дружество „В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча е с въведен график на водоподаване за с. Свобода, считано от 04.09.2020 г. до нормализиране дебита на изворите.
    - с. Дъбравите /водоснабдително дружество „В и К - Белово” ООД, гр. Белово/ е било с нередовно водоподаване от 05.09 до 11.09.2020 г., поради повреда в двигателя на помпата захранваща селото с вода. Към момента водоподаването е възстановено.
2. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 12 бр.
3. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6 /2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 2 бр., по микробиологични показатели /с. Сестримо и с. Момина Клисура, община Белово/.
     От страна на РЗИ Пазарджик е издадено предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки за почистване и дезинфекция на водоизточниците, водоснабдителните съоръжения и вътрешната водоснабдителна мрежа на населените места. Предстои вземане на контролни проби за микробиологичен анализ за качеството на водата.
4. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
7. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр.
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.

петък 18 септември 2020 - 13:43:09изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License