Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик-01-15.09.2017г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПАЗАРДЖИК
ПРЕДОСТАВЯ:
Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в Област Пазарджик
за периода: от 01.09.2017 г.  до  15.09.2017 г.
 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на обявеното бедствено положение от община Панагюрище /Заповед №564/15.09.2017г./ - за гр.Панагюрище, с.Бъта, с.Баня, с.Оборище, с.Елшица, с.Левски, с. Поибрене, с. Попинци, считано от 15.09. до 21.09.2017г.
           За преодоляване на кризисната ситуация е сформиран щаб за координация на извършваните неотложни аварийно-възстановителни работи и осигуряване на населените места с допълнителни количества питейна вода, чрез водоноски.
           От страна на РЗИ-Пазарджик, ще бъде извършвано ежедневно пробонабиране и контрол на водата по химични и микробиологични показатели.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  9 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 7 бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр. (по микробиологични показатели)

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Варвара, община СептемвриКолиформи58 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли58 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 mlПредприети са мерки, представена е контролна проба, която отговаря на изискванията  на Наредба № 9/2001.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг -  1 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.

петък 15 септември 2017 - 13:34:35изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License