Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик-15-30.09.2017г.

1.. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на обявеното бедствено положение в община Панагюрище. Със Заповед №575/21.09.2017г. на кмета на община Панагюрище, бедственото положение е удължено до 10.10.2017г. Ежедневно от кризисния щаб към общината подават информация за хода на дейностите по възобновяване на водоподаването. 
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  7 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.
4.От тях не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг -  5 бр.
 6.От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма за периода.
понеделник 02 октомври 2017 - 12:09:35изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License