Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик-01-15.10.2017г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, само „ВКТВ” ЕООД, гр.Велинград, поради авария е спирало водоподаването в с.Бирково за около 15 часа на 12.10.2017г. Отменено е бедственото положение за община Панагюрище. Възстановено е подаването на вода за питейно-битови нужди до всички засегнати населени места на територията на общината. Извършена е дезинфекция на трасето и са представени проби питейна вода за микробиологичен анализ. Резултатите от извършените анализи отговарят на изискванията Наредба № 9/2001г. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  26 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – 6 бр. 
4. Пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг -  21бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 3 бр. (по микробиологични показатели) 

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. АбланицаКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ентерококи60 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС> 300  КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. КръставаКолиформи55 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли55 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ентерококи8 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС21 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. СестримоКолиформи102 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли102 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ентерококи22 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС67 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
Взетите контролни проби, след предприетите мерки, отговарят на изискванията  на  Наредба № 9/2001. 
 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  -  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.  
понеделник 16 октомври 2017 - 13:24:46изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License