Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
РЗИ уведомява: Въведена е такса за регистрация на здравна книжка

С  Постановление № 24 на Министерски съвет от 19 февруари 2018 г. се правят изменения и допълнения на Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС т 2007г.  

За заверка на лична здравна книжка и вписването й в регистър на новоиздадените лични здравни книжки вече се събира такса в размер 3 лв. (параграф 6, чл. 33 /нов/ от тарифата).     
 
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 17 от 23 февруари.
сряда 28 февруари 2018 - 12:58:11изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License