Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода за периода 16 - 31.03.2018 г.

 
1.Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени.
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания - 7 бр.
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 8 бр.
4.От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр. (по химични показатели), както следва:
НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с.Черногорово, общ.ПазарджикНитрати, mg/dm368,6 mg/dm350 mg/dm3
 
ВиК дружество - гр. Пазарджик е в процедура по учредяване на нов водоизточник за подобряване качеството на питейната вода, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001.
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр.
6.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга – 0 бр.
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр. 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – изпълняват се.
понеделник 02 април 2018 - 09:10:32изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License