Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода за периода 01-16.04.2018г.

1.Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на гр.Велинград, където поради планова профилактика на утаителните шахти на водопровод „Дюкера” е било преустановено водоподаването на 12.04.2018г. от 10:00 до 17:00 часа. 
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  6 бр. 
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 8 бр. 
4.От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга – 0 бр. 
7.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр. 
8.От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
9.Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
10.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
11.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
понеделник 16 април 2018 - 08:13:23изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License