Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода за периода 01.05–15.05.2018г.

1.Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:   
- водоснабдително дружество „Йнфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово – от 19:00 часа на 13.05. до 10:00 часа на 14.05.2018г., поради авария на довеждащ водопровод е било прекъснато водоснабдяването на Висока зона гр.Брацигово;   
- „ВКТВ” ЕООД, гр.Ракитово – от 10:00 до около 18:00 часа от 14.05.2018г., поради монтаж на нов водопровод се прекъсва водоподаването на високите части на кв.”Запад” на гр.Ракитово. /до приключване на монтажа/. 
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  6 бр. 
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 7бр.
4.От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр. (по микробиологични показатели): 

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. АбланицаКолиформи78 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли15 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС9 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
  
От страна на РЗИ е издадено предписание на водоснабдително дружество „ВКТВ” ЕООД, гр.Велинград за извършване на хиперхлориране, почистване на водовземните съоръжения и представяне на контролна проба, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
9.От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10.Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
четвъртък 17 май 2018 - 12:53:40изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License