Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода за периода 01.06–15.06.2018г.

1.Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на водоснабдително дружество ВКТВ ЕООД, гр.Велинград, където поради лоши метеорологични условия, гръмотевични бури и обилни валежи е било преустановено водоподаването от ПСПВ на 13.06.2018г. от 16:30 до 21:30 часа. 
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  10 бр. 
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 12 бр. 
4.От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга – 0 бр. 
7.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. 
8.От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
9.Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
10.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
11.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.
петък 15 юни 2018 - 12:50:45изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License