Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 01-17.07.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:   - „ВКТВ” ЕООД, гр.Велинград – поради авария на довеждащ водопровод Лепеница, водоподаването към ПСПВ е преустановявано на 10.07.2018г. от 18:00 ч. до 23:45 часа и на 11.07.2018г. от 15:30 ч. до 22:30 часа.   - водоснабдително дружество „Йнфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово, също поради няколко аварии на довеждащия водопровод е прекъсвало водоснабдяването на около 100 абоната в с.Козарско от 11:30 часа на 14.07. до 12:00 часа на 16.07.2018г. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  24 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 24бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 10 бр. (по микробиологични показатели), както следва: 

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Голямо Белово,община БеловоКолиформи164 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС80 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Момина клисура,община БеловоКолиформи275 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли75 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС> 300 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Сестримо,община БеловоКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС> 300 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Габровица,община БеловоКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС106 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Мененкьово,община БеловоКолиформи140 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли75 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС208 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Малко Белово,община БеловоКолиформи42 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС68 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Дъбравите,община БеловоКолиформи56 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли17 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС82 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Розовообщина БрациговоКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС11 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
м. Атолукаобщина БрациговоКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС22 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
с. Овчеполциобщина ПазарджикКолиформи137 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли0 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС> 200 КОЕ /1 mlБез значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода
  
От страна на РЗИ са издадени предписания на съответните водоснабдителни дружества за извършване на хиперхлориране, почистване на водовземните съоръжения и представяне на контролни проби, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001. От община Белово и община Брацигово са представени контролни проби, които отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001. Предстои представянето на контролната проба от „В и К” ЕООД, гр. Пазарджик. Поради честите превалявания през отчетния период населените места с повърхностно водоснабдявне бяха със завишени стойности на сензорни и органолептични показатели /цвят и мътност/. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  -  предписание за хигиенни мероприятия – 3 бр.
сряда 18 юли 2018 - 13:48:11изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License