Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 16-30.09.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:   
- “В и К - П” ЕООД, гр.Панагюрище за авария на магистрален водопровод Марица в района на местността Газян на 16.09.2018г. е затруднила водоподаването в гр.Панагюрище и селата Елшица, Левски, Попинци, Бъта и Баня от 08:00÷14:00 ч.;   
- “В и К” ЕООД, гр.Батак във връзка с ремонтни работи по ГНД за ВЕЦ „Батак” абонатите в района на местност „Пущек” /около 10 бр. вилни сгради/ ще останат без водоподаване за периода 26.09.2018г. до 25.10.2018г.;   
- “ВКТВ” ЕООД, гр.Ракитово поради извършване на планов ремонт на „Апаратна камера” от „Язовири и каскади” ще бъде преустановено водоподаването към гр. Костандово и с.Дорково, вследствие на което къщите във високите райони /напр.ул.”Полените, гр.Костандово”/ ще имат нарушено водоподаване за около месец.     
От дружествата се извиняват за причиненото неудобство и ще направят всичко възможно за решаването на проблемите. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  19 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 22 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: 
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
понеделник 01 октомври 2018 - 13:32:12изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License