Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 01-15.02.2019г.

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:   
- “В и К - Батак” ЕООД, гр. Батак уведомява, че режимът на водоснабдяване в с. Нова махала е отменен, считано от 05.02.2019 г. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  8 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 8 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, Бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Резултатите от изследваните 4 проби питейна вода в РЗИ Пловдив /м.януари 2019 г./ при потребителите от централно водоснабдени населени места по радиологични показатели, приложение № 1, таблица Г. 1 и Г. 2, съответстват на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, Бр. 
6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр. 
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозни заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
петък 15 февруари 2019 - 13:07:53изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License