Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода за периода: от 16.07.2019 г. до 31.07.2019 г.

 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПАЗАРДЖИК
ПРЕДОСТАВЯ:
Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в област Пазарджик
за периода: от 16.07.2019 г.  до  31.07.2019 г.
 

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на „ВиК - С” ЕООД, гр. Стрелча, за въвеждане на график на водоподаване за
с. Свобода, считано от 23.07.2019 г. и за с. Блатница, считано от 24.07.2019 г. – спиране на водоподаването в 19:00 часа до 09:00 часа, всеки ден до нормализиране дебита на изворите.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  22 бр.
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 22 бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр. (по микробиологични показатели – с. Момина клисура, община Белово).
От страна на РЗИ e разпоредено на водоснабдителното дружество да извърши хиперхлориране и представи контролни проби. Тъй като с. Момина клисура е с повърхностно водоснабдявне, поради честите превалявания през отчетния период, водата е със завишени стойности на сензорни и органолептични показатели /цвят и мътност/.
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр.
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
7. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.
9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/.
11.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.

петък 02 август 2019 - 12:39:35изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - директор ДНЗБ д-р М. Станева - 0887921566; гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License