Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

РЗИ Пазарджик уведомява директорите на учебните заведения

Във връзка с подаването на заявления за издаване на Протокол за оценка на седмичното учебно разписание, РЗИ Пазарджик уведомява, че с изменението на Наредба № 10 от 19 Юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания /Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 18 Април 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г./, седмичните учебни разписания могат да се предоставят на съответната РЗИ и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.
    Необходими документи:
    Попълнено заявление по образец
    Утвърдена от директора на училището, сканирана учебна програма
    Приложен документ за платена такса
сряда 11 септември 2019 - 07:30:51изглед за печат
 


 
 
ВИЖТЕ
 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License