Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 16-30.09.2019г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- режимът на водоснабдяване в с. Медени поляни, въведен от 01.09.2019 г. за часовете от 09:00 до 17:30 часа продължава, вследствие намаляване дебита на водоизточниците. След приключване на режима, РЗИ Пазарджик ще бъде  уведомено допълнително. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. - от водоснабдителното дружество „ВКС” ЕООД, гр. Пещера уведомяват че, поради авария на магистрален водопровод на В и К – Пазарджик и силно намален дебит на собствените водоизточници на селата Радилово и Капитан Димитриево от 17.09.2019 г. до 26.09.2019 г. също е въведен режим на водопотребление, съгласуван със съответните кметства. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  10 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 12 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В и представени за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ Пловдив, включени в мониторинга – 1 бр. 
6. Съответствието на тази вода, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, РЗИ ще обяви след получаване на резултатите от РЗИ Пловдив. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 13 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: 
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
сряда 02 октомври 2019 - 12:11:02изглед за печат
 


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - директор ДНЗБ д-р М. Станева - 0887921566; гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License