Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

КОНТАКТИГР. ПАЗАРДЖИК , УЛ. "БОЛНИЧНА" №17

e-mail: rzipz@mail.bg
                                      rzi-pazardjik@mh.government.bg
факс 034/44-30-61


Директор: Д-р Фани Петрова
Телефон: 034/44 53 65; 034 44-18-99

Заместник директор: Д-р Хюля Шериф
Телефон: 034/ 437-255         

Главен секретар: Д-р Зоя Шошева
Телефон: 034/ 437-232

Директор дирекция АПФСО: Евгения Янакиева
Телефон: 034/437-238


Директор дирекция "Медицински дейности": Д-р Надя Палийска
Телефон: 034/44-52-62, 034/437-259


Медико-статистическа и икономическа информация
тел. 034/437-237; 034/437-219

РКМЕ
Телефон: 034- 919-619

ТЕЛК
Първи състав 034/ 408-768
Втори състав 034/ 408-660
Технически секретар 034/ 408-662

Директор дирекция "Обществено здраве": Д-р Светлана Михайлова
Телефон: 034/445-351; 034/437-245


Отдел „Държавен здравен контрол”:
тел. 437-217

Отдел „Профилактика на болести и промоция на здраве”:
тел. 437-247

Отдел „Лабораторни изследвания”:
тел. 437-253

Директор дирекция "Надзор на заразните болести": Д-р Магдалена Станева
Телефон: 034/ 44-35-62; 034/437-242


Гише 1
тел. 034/444 395

Имунизационен кабинет:
тел. 034/437 228

Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето:
тел. 034/437-247

Банкова сметка на РЗИ Пазарджик
 
Банка: Обединена българска банка – клон Пазарджик
IBAN:  BG10 UBBS 8002 3110 7373 10
BIC: UBBS BGSF
(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Може да заплатите и чрез картови плащания на ПОС терминалното устройство в РЗИ, при Гише 1.

 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License