Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
КОНТАКТИГР. ПАЗАРДЖИК , УЛ. "БОЛНИЧНА" №17

e-mail: rzipz@mail.bg
                                               rzi-pazardjik@mh.government.bg
факс 034/44-30-61


Директор: Д-р Фани Петрова
Телефон: 034/44 53 65; 034 44-18-99

Заместник директор: Д-р Хюля Шериф
Телефон: 034/ 437-255         

Главен секретар: Д-р Зоя Шошева
Телефон: 034/ 437-232

Директор дирекция АПФСО: Евгения Янакиева
Телефон: 034/437-238


Директор дирекция "Медицински дейности": Д-р Надя Стамболийска
Телефон: 034/44-52-62, 034/437-259


Медико-статистическа и икономическа информация
тел. 034/437-237; 034/437-219

РКМЕ
Телефон: 034- 919-619

ТЕЛК
Първи състав 034/ 408-768
Втори състав 034/ 408-660
Технически секретар 034/ 408-662

Директор дирекция "Обществено здраве": Д-р Светлана Михайлова
Телефон: 034/445-351; 034/437-245


Отдел „Държавен здравен контрол”:
тел. 437-217

Отдел „Профилактика на болести и промоция на здраве”:
тел. 437-247

Отдел „Лабораторни изследвания”:
тел. 437-253

Директор дирекция "Надзор на заразните болести": Д-р Магдалена Станева
Телефон: 034/ 44-35-62; 034/437-242


Гише 1
тел. 034/444 395

Имунизационен кабинет:
тел. 034/437 228

Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето:
тел. 034/437-247

Банкова сметка на РЗИ Пазарджик
 
Банка: Обединена българска банка – клон Пазарджик
IBAN:  BG10 UBBS 8002 3110 7373 10
BIC: UBBS BGSF
(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 Дежурен телефон на РЗИ


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License