Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
КОНТАКТИГР. ПАЗАРДЖИК , УЛ. "БОЛНИЧНА" №17

e-mail: rzipz@mail.bg
                                               rzi-pazardjik@mh.government.bg
факс 034/44-30-61


Директор: Д-р Фани Петрова
Телефон: 034/44 53 65; 034 44-18-99
моб.тел. 0886741033

Заместник директор: Д-р Хюля Шериф
Телефон: 034/ 437-255         
моб.тел. 0882080033

Главен секретар: Д-р Зоя Шошева
Телефон: 034/ 437-232
моб.тел.: 0886741013

Директор дирекция АПФСО: Евгения Янакиева
Телефон: 034/437-238
моб.тел.: 0886741019

Отдел „Административно-правен”:
 тел. 437-234

Отдел „Финансово-счетоводен”:
 тел. 437-250

Директор дирекция "Медицински дейности": Д-р Стоянка Генова
Телефон: 034/44-52-62, 034/437-259
моб.тел.: 0882262002

Отдел „Медико-статистическа и икономическа информация”:
тел. 034/437-237; 034/437-219


Отдел „Контрол на медицински дейности”:
тел. 034/ 437-246

РКМЕ
Телефон: 034- 919-619

ТЕЛК
Първи състав 034/ 408-768
Втори състав 034/ 408-660
Технически секретар 034/ 408-662

Директор дирекция "Обществено здраве": Д-р Светлана Михайлова
Телефон: 034/445-351; 034/437-245
моб.тел.: 0885078896

Отдел „Държавен здравен контрол”:
тел. 437-217

Отдел „Профилактика на болести и промоция на здраве”:
тел. 437-247

Отдел „Здравно-техническа експертиза”:
тел. 437-235

Отдел „Лабораторни изследвания”:
тел. 437-253

Директор дирекция "Надзор на заразните болести": Д-р Магдалена Станева
Телефон: 034/ 44-35-62; 034/437-242
моб.тел.: 0887921566

Отдел „Медицински изследвания”:
тел. 034/437-211; 437-259

Отдел „Противоепидемичен контрол”:
тел. 437-236Гише 1
тел. 034/444 395

Имунизационен кабинет:
тел. 034/437 228

Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето:
тел. 034/437-246


Банкова сметка на РЗИ Пазарджик
 
Банка: Обединена българска банка – клон Пазарджик
IBAN:  BG10 UBBS 8002 3110 7373 10
BIC: UBBS BGSF
(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 Дежурен телефон на РЗИ


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License