Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
ДДД фирми

На територията на област Пазарджик са регистрирани 15 ДДД фирми, които имат право да извършват ДДД мероприятия /дезинфекция, дезинсекция и дератизация/ и за които в РЗИ Пазарджик е получено уведомление от Министерство на здравеопазването.                
 
Изискванията, на които трябва да отговарят ДДД фирмите, изпълняващи тази дейност са публикувани в  Наредба №3 от 24 януари 2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) на МЗ, обн.ДВ.бр.12 от 04.02.2005г., изм.ДВ.бр.14 от 15.02.2011г.   

Списък на фирмите, които извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на област Пазарджик   
 
1. ”ДДД ЦЕНТЪР” ЕООД 
адрес на управление:  
гр. Пазарджик, ул. “Цар Асен” №11 
управител: Василка Иванова Иванова 
тел.: 0888977888   
 
2.ЕТ “Кирил Логинов - Акарис” 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Цар Асен” №11 
управител: д-р Кирил Иванов Логинов 
тел.: 0898602119   
 
3.“ДДД – Пест-консулт ” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Болнична ” № 15 
управител: д-р Манев 
тел.: 034 448721; 0878175840; 0886715848   
 
4.EТ “ДДД – Контрол – Димитър Матакиев”      
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Антим І” №19 
управител: Димитър Илиев Матакиев 
тел.: 034 443172; 0888310259   
 
5.”Дезинфекционна станция - Пз” ЕООД              
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №139 
управител: Димитър Илиев Матакиев 
тел.: 034 443172; 0888310259   
 
6.“ДДД-КОНТРОЛ” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Антим І” №19 
управител: Катя Димитрова Матакиева 
тел.: 034 443172; 0888310259   
 
7.EТ “ДДД – Контрол – Катя Матакиева” 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Опълченска” №10 
управител: Катя Димитрова Матакиева 
тел.: 034 443172; 0888310259   
 
8.“ВЕСИ - КОНТРОЛ” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Дунав” № 10, ет.1,ап.3 
управител: Тихомир Василев Куков 
тел.: 0898554848   
 
9.“СИ ДИ ТИ - ГРУП” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пещера, ул. “Христо Ботев” №53 
управител: Мария Тодорова Игнатова 
тел.: 0882825292; 0899915606   
 
10.“ДИ ЕН СИ ГАРАНТ” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пещера, ул. “Г.Зафиров” №33 
управител:Симеон Търпов 
тел.: 0882825292; 0899915606   
 
11.”ДДД – Инсект - 2012 - Пазарджик” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. ”Ком” №7, ет.3 
управител: Иво Костадинов Чанджиев
тел.: 0883326988; 0988982223   
 
12. ЕТ “Авицена – Атанас Мърмаров” 
адрес на управление: 
гр. Септември, ул. “Тодор Каблешков” №23 
управител: Атанас Михайлов Мърмаров 
тел.: 0887471737; 0897816105   
 
13.”Оптима” ЕООД  
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. ”Хан Кубрат” №2, ет.5, ап.18 
управител: Румяна Николова Самунева 
тел.: 0896866986            
 
14. “МЕДИПЕСТ” ЕООД 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, ул. “Граф Игнатиев” 50 
управител: Валентин Дончев 
тел.: 0885062711 e-mail: mariza_pz@abv.bg   
 
15.  “ПРОФИЛАКТИКА-2000” ООД                 
адрес на управление: 
гр. Пазарджик, бул. “Ген. Гурко” № 2А 
управител: Ангел Савов Писков      


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License