Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯГОРЕЩ ТЕЛЕФОН: 034/437 220

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават чрез e-mail: rzipz@mail.bg    

Необходима информация при подаване на сигнал
         

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
         • Трите имена
         • Вашия адрес за кореспонденция
         • Телефон за контакт
         • Данни за институциите, които вече сте информирали
         • Адрес на електронната Ви поща
         Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.  

Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията
         

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществи и чрез попълване на онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България  ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License