Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А


АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А /ОКА/ С АКТУАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ ДО 2022 Г.


ОКА е обособена част от структурата на РЗИ с декларирана и осигурена от ръководството независимост.
Притежава актуална акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от БСА гр. София до 26.11.2022 г. със Сертификат № 90 ОКА.
ОКА извършва контрол върху продукти и параметри на работната среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОКА за извършения контрол са протокол с резултати и сертификат за оценка на съответствието. Заявки за извършване на услуги се приемат в гишето за обслужване на граждани в РЗИ Пазарджик.


 Обхватът на дейността на ОКА включва контрол на: 
  • Питейни води – физико-химичен и микробиологичен анализ за съответствие и безопасност, съгласно Наредба №9/МЗ;
  • Води от открити водни площи и басейни - физико-химичен и микробиологичен анализ за съответствие и безопасност, съгласно нормативните уредби на МЗ;
  • Храни – органолептичен, физико-химичен и микробиологичен анализ за съответствие с нормативни документи на МЗ и технологични документации на производители на храни;
  • Козметични продукти и битови химични препарати - органолептичен, физико-химичен и микробиологичен анализ за съответствие с нормативни документи на МЗ и технологични документации на производители;
  • Физични параметри на средата: микроклимат, осветление, шум, вибрации по системата „ръка-рамо”;
  • Климатични инсталации;
  • Вентилационни инсталации.
 
sertifikat2018.jpg
 

 
 


 
 
ВИЖТЕ
 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License