Новина: РЗИ-Пазарджик уведомява
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 09 юли 2020 - 13:46:46


В изпълнение на т. 6 от заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването и постъпили в Министерството на здравеопазването множество запитвания, Ви информирам следното: 
Областните оперативни щабове могат да разрешат по изключение провеждането на предварително организирани сватби, кръщенета и други семейни празненства само за времето от 10.07. до 12.07.2020 г. включително, при стриктно изпълнение на всички противоепидемични изисквания, посочени в заповедта. 
Решението следва да се взема за всеки конкретен случай при отчитане на степента на риска на базата на мястото на провеждане, броя участници и възможността за спазване на мерките.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1008 )