Новина: Информация
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 05 август 2020 - 14:51:25


Кметовете по общини и населени места имат достъп за работа с  Национална информационна система за борба с COVID-19, осигуряваща централизирано управление и съхранение на информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинираните лица, и предоставяща функционално обезпечение на всички компетентни институции, РЗИ Пазарджик уведомява, че в т. 22 от Заповед РД-01-473/14.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването е посочено „...Общините имат достъп до данните за лицата по т. 10, буква „в“, поставени под карантина и потвърдени случаи на COVID-19, поставени в изолация в домашни условия, на територията на съответната община /лични данни и адрес на карантиниране/ при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина.“ 
Достъпът до информация се осъществява посредством КЕП – квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация. 
Националното сдружение на общините осигурява регистрацията в Националната информационна система за борба с COVID-19, като общините подават служителите, които ще работят със системата.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1014 )