Новина: 7 ноември – Европейски ден на радона
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 06 ноември 2020 - 14:19:45


Европейската асоциация за радон (ERA) е избрала датата на рождения ден на Мария Кюри -  7 ноември за отбелязване на  „Европейски ден на радон“. 
По данни на Световната здравна организация, радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и е причина за повече от 3 000 смъртни случая от белодробни заболявания всяка година.  Този проблем е признат на международно ниво и през последните години, Европа провежда „Европейски ден на Радона“, с цел да повиши осведомеността на Европейските страни относно опасностите от радона. 
Радонът е радиоактивен газ, без цвят, вкус и мирис. Концентрацията му в сградите е по-висока, отколкото на открито. Радонът присъства във въздуха на всички видове и типове сгради – стари и нови, с и без основи. 
Референтното ниво на средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3, съгласно българското законодателство. Концентрацията му зависи от метеорологичните условия, честотата на проветряване на жилищните помещения, вида на отоплителните системи и др.  Възможните мерки за намаляване на нивото на радон могат да бъдат: 
·  Проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3. 
·  Подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3. 
·  Предприемане на мерки на активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3. 
Измерването е единствания начин да се установи обемната активност на радона.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1032 )