Новина: На вниманието на ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП, ЦСМП и кметовете на общини от област Пазарджик
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 14 януари 2021 - 13:25:28


Стартира Отчетна кампания 2020/2021 г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013 г.; чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл. 10, ал. 1, т. 4 и Раздел V, чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето – ДВ, бр. 70/10.08.2004г. всички лечебни заведения следва да попълнят формуляри за медико- статистически отчети! 
 
Необходимата информация за годишните отчети е публикувана на сайта на РЗИ в раздел  „Здравна статистика”  http://www.rzipz.net/page.php?99. 

Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1045 )