Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. декември 2020
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 15 януари 2021 - 09:17:44


Заболявания20202019ОбласттаПазарджик
2020201920202019
1. Морбили 15 13 2
2. Хепатит 2   2
3. Варицела 11 7 4
4. Скарлатина 2   2
5. ТБК 1 1  
6. Листериоза 1 1  
7. COVID 191626 1138 488 
ОРЗ345356    
Пневмонии2332    Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1046 )