Новина: На вниманието на лекарите, практикуващи хомеопатия
(Категория: Други)
Публикувано от riokozadminpz
понеделник 16 януари 2012 - 14:36:24


През учебната 2011-2012г. „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА-БЪЛГАРИЯ” с адрес: гр.София, ул. Горски пътник” №1-3, ет.1, ап.3, е-mail: info@cedh.bg  , www.cedb.bg,  организира семинари за ежегодна, поддържаща квалификация по клинична хомеопатия.

Прилагаме:
1. Писмо на д-р Ив.Нестеров, директор на ЦОРХ - България.
2. Срокове за записване.
3. Заявка за участие в курс по клинична хомеопатия.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.229 )