Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Други)
Публикувано от riokozadminpz
понеделник 16 януари 2012 - 14:38:59


Информираме, че във в.”Новинар” бр.4 от 06.01.2012г. са публикувани обяви за конкурси от отдел „СДО и УБК” при Медицински университет гр.София, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Документи за участие се подават в едномесечен срок след публикацията на адрес: бул. ”Акад.Иван Гешов” №15, ет 12. стая №7.

Повече информация може да получите на сайта на МУ гр.София – www.mu-sofia.bg.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.230 )