Новина: ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 20 декември 2018 - 13:05:46


Основните хронични незаразни болести /ХНБ/ - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80% от смъртните случаи в България и за 60% от смъртните случаи в световен мащаб. 
Рискови фактори за тези заболявания са тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, нездравословното хранене и ниската физическа активност.  Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на заболяемостта и смъртността от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на това е профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравсловна среда на живот.Важна стъпка в превенцията на хроничните незаразни болести е профилактиката им, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда на живот. За подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на заболеваемостта, инвалидизацията и преждевременната смъртност от основните хронични незаразни болести и свързаните с  тях рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност бе приета Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. 
Една от целите на програмата е постигането на широка обществената информираност относно хронични незаразни болести и рисковите фактори, водещи до тях. В изпълнение на дейностите по Програмата през 2018 г. са изработени пет здравно-образователни материала, три промотивни филма. 
Всеки желаещ може да се информира, как да ограничи рисковите за здравето фактори, чрез приложените информационни материали по следните теми:
 
 Брошури:
Видеоклипове:Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.824 )