Новина: РЗИ Пазарджик стартира отчетна кампания на лечебните заведения за 2018 г.
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 10 януари 2019 - 08:45:40


/На вниманието на ръководителите на ЛЗБП, ЛЗИБП, ЦСМП и кметовете на общини от област Пазарджик/   
 
Всички лечебни и здравни заведения, намиращи се на територията на област  Пазарджик, са длъжни да попълнят и изпратят в съответните срокове, в РЗИ Пазарджик Годишен отчет за дейността си през 2018 г. и съответните приложения към него.Отчетите се предават на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/27.02.2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл. 10, ал. 1, т. 4 и Раздел V, чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето /ДВ, бр.70/10.08.2004 г./.
 
При неспазване на указаните срокове за представяне на отчетите ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба.    

Пълната информация за отчетите и сроковете е публикувана в уебсайта на РЗИ Пазарджик на адрес http://www.rzipz.net, секция „Здравна статистика”.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.829 )