Новина: Кратка информация за разпространението на ХИВ в България
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 14 февруари 2019 - 08:18:36


Във връзка с изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г.“ се осъществяват редица дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в страната. 
През 2018 г.  над 324 000 лица са узнали своя ХИВ-статус. 
През периода 1986 – 12.02.2019 г. в България са регистрирани общо 050 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 24 ХИВ–серопозитивни. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. И през настоящата година 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път. От регистрираните случаи през 2018 г. -  53% са от групата на мъжете, които правят секс с мъже, а 11% са се  инфектирали при инжекционна употреба на наркотици. 
И през 2018 г. най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 29%. 
Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са  предимно в големите градове. 
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП е 5.8, за България е 3.4, т.е. страната ни е с двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.845 )