Новина: РЗИ ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕ ПЪРВИТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ В ОБЛАСТТА
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
четвъртък 14 март 2019 - 17:36:22


Събранията се организират от РЗИ Пазарджик в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти /ЗИД на ЗСОМСААМС/, във връзка с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСОМСААМС.
Законовите изменения, признават нормативно Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите за съсловни организации.
Целта на първите събрания бе избор на органи на съответните колегии /управителен съвет, контролна комисия и комисия по професионална етика/, както и делегати за първия национален конгрес на съсловните организации.  
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.849 )