Новина: Не се регистрираха случаи на ехинококоза при извършени скринингови ехографски прегледи на ученици
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 13 юни 2019 - 10:16:08


Приключиха скрининговите ехографски прегледи за ехинококоза /заболяване от кучешка тения/ сред ученици от училища в област Пазарджик, организирани от РЗИ Пазарджик и участие на Катедра по инфекциозни болести на МУ – Пловдив, представена от доцент д-р Д. Вучев, завеждащ секция по паразитология и тропическа медицина и асистент д-р Г. Попова.Профилактичните прегледи започнаха през месец януари 2019 г. и завършиха в края на месец май. Диагностиката на децата бе проведена в училищата, с портативен ехографски апарат, осигурен от Националния център по заразни и паразитни болести – МЗ, София, с директор проф. д-р Т. Кантарджиев. 
Прегледите се извършиха безвъзмездно от доцент д-р Д. Вучев, в изпълнение на Регионална профилактична програма за контрол на ехинококозата на РЗИ Пазарджик. Целта на проведената профилактика бе своевременна диагностика в латентна фаза на ехинококоза и съответно предприемането на неотложно лечение.  При проведени прегледи на 388 ученици от с. Алеко Константиново и с. Ковачево през 2016 г. бе открита латентна чернодробна ехинококоза на 5 деца, на възраст от 6 до 15 години.  Положително при прегледите през тази година е, че не са открити нови случаи на заразени при прегледани 475 деца от селата: Огняново, Пищигово, Хаджиево, Исперихово, Юнаците, Черногорово, Говедаре, Злокучене, Виноградец,  Семчиново, Симеоновец. 
Специалистите от РЗИ напомнят, че заболеваемостта от ехинококоза в България е най-висока в страните от Европейския съюз, а област Пазарджик е от най-засегнатите. Диагностицирани са болни от всички общини в областта. Заболяването протича с дълъг инкубационен период. Развитието на паразита в човек протича скрито, в продължение на години, без особени болестни прояви. За ограничаване на ехинококозата като най-ефективни медицински мероприятия се определят: активната диагностика на скритата заболеваемост и насочването за адекватно лечение с проследяване на ефективността му /диспансерен мониторинг/, и здравната промоция сред населението в риск. Контрол на кучешките популации – от страна на ветиринарните органи и общините.       
 
*** 
Ехинококоза, наричана още заболяване от кучешка тения, е типична зооантропоноза. Зрелият индивид паразитира в червата на кучето. Ларвата /ехинококова киста/ се развива във вътрешните органи на бозайниците /особено  овце и други домашни тревопасни и всеядни животни/, включително и в човека. Не е възможно заразяване на човек от човек. Заболяването има хроничен характер, води до значителни загуби в животновъдството и загуба на трудоспособност сред населението.  Заболяването протича с различни симптоми според това, в кои вътрешни органи на междинните гостоприемници се развива ларвата – ехинококова киста.   

*** 
Профилактика За успешна профилактика на ехинококозата е нужно да се прекъсне биологичният цикъл на паразита или звена от епизоотологичната верига. Съгласно прилаганите методи, условно профилактиката на паразитозата може да се подраздели на лична и обществена. 

Лична профилактика:
 • Недопускане на контакт със скитащи и безстопанствени кучета
 • Измиване на ръцете преди всяко хранене
 • Обилно измиване с вода на плодове и зеленчуци, преди да се консумират
 • Спазване на стриктна хигиена при отглеждане на кучета
 • Редовно обезпаразитяване за кучешка тения на домашните кучета
 • При обработка на кожи от животни да се ползват ръкавици и защитно облекло.
Обществена профилактика:
 • Информиране на населението за същността на заболяването
 • Опазване на населението от инвазиране и опазване от заразяване на кучетата и селскостопанските животни, включително недопускане на кучета в сгради, където се отглеждат други животни
 • Отстраняване и не допускане на безстопанствени /скитащи/ кучета в населени места чрез залавяне и настаняване в приюти
 • Да не се допуска хранене на кучетата с необезвредено термично месо
 • Паспортизация и регистрация на кучетата и редовно обезпаразитяване
 • Недопускане на скитащи и домашни кучета до детски площадки, плажове, паркове и градини, в обекти за хранене
 • Осигуряване на ветеринарно-санитарен контрол при клане на животни в домашни условия. При констатиране на опаразитени органи се изрязва ехинококовия мехур, а при масивна инвазия поразеният орган се обезврежда по подходящ начин.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.873 )