Новина: На вниманието на лекарите от област Пазарджик
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
четвъртък 20 юни 2019 - 10:17:09РЗИ Пазарджик съдейства за безплатното разпространение на План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г. на Медицински университет – София, Медицински факултет.
РЗИ напомня, че Медицински университет – София ще  приема заявки  в срок до 31.08.2019 г.  Заявките за участие вобученията следва да бъдат коректно попълнени с необходимата информация.  
План-разписанието за 2020 г., е публикувано на интернет-страницата на Медицинския факултет в раздел СДО / http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/SDO/.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/952 02 80.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.875 )