Новина: РЗИ Пазарджик уведомява директорите на учебните заведения
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
сряда 11 септември 2019 - 07:30:51


Във връзка с подаването на заявления за издаване на Протокол за оценка на седмичното учебно разписание, РЗИ Пазарджик уведомява, че с изменението на Наредба № 10 от 19 Юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания /Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 18 Април 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г./, седмичните учебни разписания могат да се предоставят на съответната РЗИ и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.
    Необходими документи:
    Попълнено заявление по образец
    Утвърдена от директора на училището, сканирана учебна програма
    Приложен документ за платена таксаНовина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.889 )