Новина: Актуална информация за грип и ОРЗ
(Категория: Актуално)
Публикувано от riokozadminpz
вторник 15 октомври 2019 - 10:55:15


Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, поради високата заболеваемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението.
С приемане на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 години да се снижи заболеваемостта от сезонен грип и усложненията свързани с него.Една от основните дейности на програмата е осигуряване на публични средства на ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица на възраст над 65 години, тъй като напредналата възраст и наличието на хронични заболявания са основните рискови фактори за възникване на тежки усложнения при тях.
Предвидено е имунизацията да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващите лекари за лицата включени в пациентските им листи.
През 2019 г. е предвиден обхват 10%, през 2020 г. – 17%, през 2021 – 20% и 2022 – 25%.
Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините са публикувани на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/paga/29).
Общопрактикуващите лекари са тези, които могат да препоръчват, изписват, поставят и регистрират прилагането на грипни ваксини.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.901 )