Новина: ЗДРАВЕН СЕМИНАР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 23 октомври 2019 - 12:22:31


На 24 октомври в град Панагюрище, хотел „Каменград“ – семинарна зала,  от 13,30 ч., РЗИ Пазарджик организира пореден обучителен семинар на медицински специалисти от детските и учебните заведения от общини Панагюрище и Стрелча. Семинарът се провежда във връзка с изпълнение на дейности заложени в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г. Целта на събитието е, медицинските специалисти да бъдат запознати с Програмата, задачите и планираните от Министерство на здравеопазването дейности. Поканенени са да присъстват и директори на учебни и детски заведения в двете общини, както и директори на ЦНСТ-та, здравен медиатор на Община Стрелча. На семинара ще се презентират теми свързани със здравословното хранене, предлагането на бутилирани води на децата и учениците, ползите от двигателната активност, вредата от тютюнопушенето и употребата и злоупотребата с алкохол.  
Специалистите напомнят, че основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за голям процент от всички смъртни случаи в световен мащаб. Основно те се причиняват от предотвратими рискови фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол. Практиката показва, че редуцирането на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от тези болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.903 )