Новина: Промени в медицинската експертиза
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 07 ноември 2019 - 08:36:45


Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
Пълният текст на Правилника с направените изменения и допълнения може да намерите тукПриложение №1 към чл. 7, ал. 4
виж приложението
 
Приложение №2 към чл. 7, ал. 4
виж приложението
 
Приложение №3 към чл. 7, ал. 4
виж приложението
 
Приложение №4 към чл. 8, ал. 1
виж приложението
 
Приложение №5 към чл. 10, ал. 3
виж приложението
 
Приложение №8 към чл. 23, ал. 2
виж приложението
 
Приложение №9 към чл. 24, ал. 8
виж приложението
 
Приложение №10 към чл. 54а, ал. 8
виж приложението 
 
Приложение №11 към чл. 56, ал. 1
виж приложението
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.906 )