Новина: На вниманието на ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП, ЦСМП и кметовете на общини от област Пазарджик
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 10 януари 2020 - 14:15:04


Стартира Отчетна кампания 2019/2020 г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013 г.; чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл. 10, ал. 1, т. 4 и Раздел V, чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето – ДВ, бр. 70/10.08.2004г. всички лечебни заведения следва да попълнят формуляри за медико- статистически отчети! 
 Необходимата информация за:  
* Срокове за отчитане  
* Отчет на ЛЗ за болнична помощ  
* Отчет на ЛЗ за извънболнична помощ  
* Електронни формуляри на отчети и приложения 
* Указания  за математически и логически контрол при изготвяне на отчетите и приложенията  
* Отчет на легловия фонд и медицинския персонал на ЛЗ за болнична и извънболнична помощ и    други здравни заведения  
* Детски ясли  
* Отчети по Наредба № 2 от 2005 г. на МЗ - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани  
* Формуляри и приложения за отчет на ЛЗ за извънболнична помощ
  е публикувана на сайта на РЗИ в раздел  „Здравна статистика”  http://www.rzipz.net/page.php?99. 

На всички, непредставили отчети в указаните срокове, ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба!Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.922 )