Новина: Препоръки за всички обществени обекти, в които се очаква едновременно струпване на много хора
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 23 март 2020 - 12:13:28


Препоръки  на НОЩ за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната, които са съотносими към всички обществени обекти, в които се очаква едновременното струпване на много хора, (като например търговски центрове, офиси на мобилни оператори, пощенски клонове, банки, помещения и зали за предоставяне на административни услуги към различни институции), извън посочените в Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. >>> Моля, изтеглете прикачения файл >>>
 
 Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.960 )