Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Стартиране на Информационната система за контрол на медицинската експертиза, Информационна база данни/ИБД/

Във връзка с писмо получено в РЗИ Пазарджик с вх. № 03-1884/15.10.2020 г.от г-н Кристиян Вилнер – Директор дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването, РЗИ Пазарджик уведомява:     
На 15.10.2020 г. стартира Информационна система за контрол на медицинската експертиза, Информационната база данни /ИБД/. Тя  ще обслужва цялостния процес по освидетелстване /преосвидетелстване/ пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК.

Електронно, чрез КЕП /квалифициран електронен подпис ще могат да се подават заявления за освидетелстване /преосвидетелстване/. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/
Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес:  https://ibd.mh.government.bg/Account/Login 
За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg       
 
Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.        
Допълнително до края на другата седмица ще бъде предоставена възможност за достъп и до Често задавани въпроси, за което ще ви информираме своевременно. До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД. В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да се използва телефон 0700 14 220.         

Приложение: 
четвъртък 15 октомври 2020 - 13:14:43изглед за печатИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.00ч.
covid_fillm2021.jpg
 
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН
от 9,00ч. до 12,00ч.
от 13.00ч. до 16.00ч.
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License