Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 


На вниманието на икономическите оператори /производители, вносители, дистрибутори и упълномощени представители/ на мастилата за татуировки или перманентен грим.
 
Уведомяваме Ви, че с Регламент (ЕС) 2020/2081 на Комисията от 14 декември 2020 година се изменя приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на мастилата за татуировки или перманентен грим. 
Вписване № 75 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 въвежда ограничения в съдържанието на определени вещества в състава на смеси, предназначени за татуиране, както и допълнителни изисквания, свързани с етикетирането им. 
Въведените ограничения и изисквания ще се прилагат от 4 януари 2022 г.
 
четвъртък 11 март 2021 - 08:59:00изглед за печат


 
 
ВИЖТЕ
 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License