Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЗИБП И ХОСПИСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Относно: утвърдени образци на заявления за административни процедури по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с писмо на ИАМН изх. №24-00-46/02.02.2024 г.

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН /ГОСПОЖО,

Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:
 
1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;
 
1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;
 
465 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
 
Утвърдените образци на заявления и електронна форма на допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация са налични в Центъра за административно обслужване и сайта на РЗИ - Пазарджик.
 
Уведомяваме Ви, че всички неприключени преписки ще бъдат преразгледани по новия ред, като лечебните заведения, които са подали документи по стария ред няма да заплащат такса, но следва да допълнят заявлението си с новите изискуеми документи:
• списъци на електронен и хартиен носител по образец №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 с декларативен характер;
• копие на трудов/граждански/друг вид договор относно правоотношенията на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение.
 
Издадените преди 23.01.2024 г. удостоверения за регистрация са валидни, с изключение на Приложение № 2 и следва да се приемат от всички заинтересовани страни.

Считано от 15.02.2024 г. лечебните заведения могат да подават документи при настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията чрез РЗИ по новите образци, които могат да бъдат изтеглени и от официалната страница на ИАМН.
 

Заявления
 
 
 
 
 


вторник 06 февруари 2024 - 09:38:15изглед за печатИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License