Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

Относно:  Утвърдени образци на заявления за административни процедури  по регистрация, пререгистрация или заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с писмо изх. № 24-00-46/14.02.2024 г. на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН /ГОСПОЖО,

Във връзка с промяна в реда на регистрация/пререгистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, съгласно Заповед №РД-01-11/02.02.2024 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, считано от 15.02.2024 г. и установени проблеми във функционалността на Обр. ИАМН/РРЛЗ 24- 08 и установена техническа грешка в Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-05, Ви уведомяваме, че са нанесени корекции в горецитираните образци. Същите са публикувани на официалната интернет страница на агенцията в частта Регистрационна дейност/Заявления, от където могат да бъдат изтеглени, както и на сайта на РЗИ-Пазарджик.
Във връзка с възникнали въпроси по отношение на попълването и изпращането на Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08, както и на останалите документи, правим следното уточнение:
Наименованието на ЛЗ, вписано в електронната форма трябва да съответства напълно на наименование на търговското дружество на български език в Търговския регистър.
В случаите, когато има повече от един управител на ЛЗ, които го представляват заедно, заявлението се подписва от всички управители (със собственоръчно поставен подпис или с Квалифициран електронен подпис (КЕП), когато е електронен документ), докато Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 следва да бъде подписан от единия управител с КЕП.


четвъртък 15 февруари 2024 - 12:45:03изглед за печатИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License