Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

С Решение №538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет на Република България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) за периода 2014 - 2020 г. 
 
Основните хронични незаразни болести (ХНБ)сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб. В България за 2010 г. те са причина за над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението, следвани от злокачествените новообразувания. Основно те се причиняват от предотвратими рискови фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол
 
Практиката показва, че редуцирането на  основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от тези болести. Най-ефективният път постигане на тази цел е превенцията, в рамките на програми за  общи координирани подходи и действия за намаляване нивото на факторите на риска, ранна диагностика, лечение и рехабилитация на заболелите, и осигуряване на здравословна среда за живот. 
 
Стратегическа цел на програмата - да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните ХНБ, свързани с рисковите фактори. 
 
Основна цел - осъществяване на системна национална политика за редуциране на нивото на основните рискови фактори и ранна диагностика на основните ХНБ.
 
Основни подцели - надграждане и развитие на утвърдената национална политика за ограничаване на употребата на тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол; изграждане и утвърждаване на успешен модел  за здравословно и балансирано хранене на населението и повишаване на физическата активност за постигане на по-добро здраве, дееспособност и дълголетие; укрепване на капацитета на първичната здравна помощ по посока на превенцията и ранната диагностика на основните ХНБ. 
 
В средносрочен план целите са свързани със задържане на нивата за показателите (в сравнение с базовите данни от 2012 г.) за заболеваемост, инвалидизация, смъртност, честота на разпространение на рисковите фактори. 
 
В дългосрочен план целите са както следва: сърдечносъдови заболявания - намаляване на смъртността с 10%; злокачествени новообразувания – намаляване на заболеваемостта чрез ранно откриване със скринингови прегледи; хронични болести на дихателната система – намаляване на смъртността от хронична обструктивна белодробна болест с 5%; диабет – относително намаляване на болестността сред лицата на възраст над 25г. С 10%; стациониране на инвалидизацията от диабет. 

Целеви групи за интервенция: кърмачета, деца и млади хора до 29-годишна възраст, бременни и кърмещи жени, население в трудоспособна възраст, възрастни и стари хора, медицински специалисти, немедицински специалисти и партньори.   

Основни хронични незаразни болести:

- Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) - основна причина за смърт и инвалидност на населението в развитите страни. През 2010г. 67,5% от смъртните случаи в България се дължат на тях. Основни фактори на риска за възникването им са хипертония, диабет, тютюнопушене, високи кръвни нива на липиди, ниска физическа активност, нездравословен модел на хранене, затлъстяване и обременена фамилна анамнеза.Тези фактори често съществуват заедно и се налага да бъдат третирани по комплексен начин. Превантивните стратегии за контрол на ССЗ се основават на въздействие върху факторите на риска.   

- Злокачествени новообразувания – представляват нарастващ здравно-социален и обществено икономически фактор в България и света. Прогнози сочат, че в световен мащаб новите случай ще нарастват и от 10 млн. през 2010г.  ще достигнат 15 млн. през 2020г. В България злокачествените новообразувания заемат 17% от общата смъртност на населението. Независимо от умерената заболяемост и смъртност, налице са тенденции, че в близко бъдеще ситуацията може да стане по-неблагоприятна, поради разпространението на рискови фактори (тютюнопушене, нездравословно хранене) и ниската ефективност на профилактичните действия. Застаряването на населението също така изисква действия в областта на профилактиката и ранната диагностика.  
 
- Диабет - диабетът представлява сериозен медико-социален проблем за всички страни в света. В България захарният диабет придобива застрашаващи размери и засяга 8,3% от населението. Захарният диабет може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение. Ранната диагностика и ефективната профилактика са от съществено значение за ограничаване на заболеваемостта.   

- Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) -  ХОББ е състояние на прогресираща обструкция на въздухоносните пътища, възникващо като резултат от заболяванията хроничен бронхит, емфизем или комбинация от двете. От това заболяване страда 10 % от населението на света. Ранното диагностициране на ХОББ е от особена важност за постигане на максимален ефект от терапия.  

Основни рискови фактори: 

-Употреба на тютюневи изделия  - тютюнопушенето е широко разпространено у нас. Заради тютюнопушенето се увеличава броят на новите случай със злокачествени тумори на белия дроб – през 2008г. са регистрирани 43,3% повече в сравнение с 1970г. Висок е относителният дял на смъртните случаи от болести на органите на кръвообращението, дължащи се на тютюнопушенето. Голяма загриженост предизвиква тютюнопушенето при българските деца. 
 
- Злоупотреба с алкохол - алкохолът е причина за около 20-30% от случаите на заболяване на хранопровода, цироза на черния дроб, епилептичните припадъци, убийствата и пътните произшествия в света. В Европейския съюз вредната и рискова консумация на алкохол е третият най-голям рисков фактор за влошено здраве. 

- Нездравословно хранене – неблагоприятните тенденции в модела на хранене на населението в България, водят до увеличаваща се честота на наднормено тегло и затлъстяване, включително и при децата, висока заболеваемост и смъртност от хронични болести, свързани с храненето. В нашата страна са налице сериозни предизвикателства в областта на храненето. Необходимо е предприемане на дейности за намаляване разпространението на наднорменото тегло сред населението, особено при децата; намаляване консумацията на готварска сол; осигуряване на качествени и безопасни храни за цялото население. 

- Ниска физическа активност - обездвиженият начин на живот е широко разпространен сред всички възрастови групи. Изследванията показват, че над 80% от населението в България е с недостатъчна физическа активност през свободното време. Налице е нарастващо обездвижване, което налага разработването и реализирането на национална политика в тази област. 
 
 
 
Всеки желаещ може да се информира, как да ограничи рисковите за здравето фактори, чрез приложените информационни материали по следните теми:
 
 Брошури:
сряда 20 май 2015 - 12:19:24изглед за печат


 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.30ч.
Как да се предпазите от COVID-19 и да ограничите разпространението му
covid_fillm2021.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License