Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-16.06.2021г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 14 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 14 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 5 броя:  2 броя в община Ракитово – град Ракитово по микробиологични показатели и село Дорково по микробиологични показатели и неприемливи органолептични показатели цвят и мътност, поради откритото речно водоснабдяване и продължилите валежи;  2 броя в община Панагюрище – село Бъта и село Оборище по микробиологични показатели; и 1 проба в община Стрелча – село Смилец, по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/  съдържанието на нитрати е /90,8±10/ mg/l/. 
От страна на РЗИ-Пазарджик незабавно са издадени предписания на водоснабдителните дружества за предприемане на мерки за почистване и дезинфекция на водоснабдителните съоръжения и вътрешната водоснабдителна мрежа на населените места.      
Резултатите от анализите на контролните проби вода от посочените по-горе населени места показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителните дружества “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово и “ВиК – П” ЕООД, гр. Панагюрище са ефективни и водата, съответства на нормативните изискванията на Наредба № 9/2001. Пробата вода от централното водоснабдяване на град Стрелча, съответства на изискванията по микробиологични показатели, но водоснабдяването е открито речно и поради валежите цветът и мътността на водата са завишени. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 8 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: 
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 2 бр.
петък 18 юни 2021 - 15:52:04изглед за печат
 


 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС
телефон за въпроси: 
0887 921 566
работно време:
8.30ч. до 17.30ч.

Как да се предпазите от COVID-19 и да ограничите разпространението му
covid_fillm2021.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License